ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

ಅಕ್ಟೋಬರ್- ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 – ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಕೋಲಾರ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 – ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 – ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಬೆಳಗಾವಿ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 -ವೈಶ್ಯವಾಣಿ ಯುವ ಮೇಳ- ಹೊನ್ನಾವರ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11- ಹರಟೆ, ರಾಯಚೂರು

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13- ಭಾರತೀಯ  ಸಂಸ್ಕ್ರುತಿ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14- ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಮಡಿಕೇರಿ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15- ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಕುಂದಾಪುರ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17- ಉಪನ್ಯಾಸ, ತುಮಕೂರು

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21- ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ (ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯ ಕಂಪು)

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27- ಜಾಗೋ ಭಾರತ್, ತಿಪಟೂರು

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28- ಹರಟೆ, ತಿಪಟೂರು

ನವೆಂಬರ್ 1- ಜಾಗೋ ಭಾರತ್, ಅರಕಲಗೂಡು

ನವೆಂಬರ್ 7- ಕಾರ್ಕಳ ಉಪನ್ಯಾಸ

Leave a Reply