ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

ಏನೇ ಹೇಳಿ

ನೂರೆಂಟು ಇರಿತಗಳಿಂದ
ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿದೆ ಹೃದಯ
ಏನೇ ಹೇಳಿ
ನನ್ನದೊಂದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
ಕೊನೆಯ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ
ಹೃದಯ ಶಾಪ ಹಾಕದಿರಲಿ.

Leave a Reply