ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (ಈವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವಂತೆ)

ಜನವರಿ 6- ಹರಟೆ, ಮೈಸೂರು (ಉದಯ ಟೀವಿಗಾಗಿ)
ಜನವರಿ 7- ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ
ಜನವರಿ 8- ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಜನವರಿ 9- ಜಾಗೋ ಭಾರತ್, ಸುಳ್ಯ
ಜನವರಿ 12- ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ
ಜನವರಿ 14- ಜಾಗೋ ಭಾರತ್, ಮುರುಡೇಶ್ವರ
ಜನವರಿ 16- ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಸಾಗರ
ಜನವರಿ 17, ಜನವರಿ – ಯೂಥ್ ಮೀಟ್, ಮೋಟಗಿ ಮಠ, ಅಥಣಿ
ಜನವರಿ 19- ಜಾಗೋ ಭಾರತ್, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
ಜನವರಿ 21, 22- ವೇದಾಂತ ಸೆಮಿನಾರ್, ಉದುಪಿ
ಜನವರಿ 23- ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಬೆಂಗಳೂರು (ಹಣತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)
ಜನವರಿ 24,25,26- ಭಾರತ ಮಾತಾ ಪೂಜನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಜನವರಿ 28- ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಜನವರಿ 29- ಜಾಗೋ ಭಾರತ್, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ
ಜನವರಿ 30- ಜಾಗೋ ಭಾರತ್, ಗಿರಿನಗರ
ಜನವರಿ 31- ಜಾಗೋ ಭಾರತ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ

18

Leave a Reply