ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

ಜುಲೈ – ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಜುಲೈ
21: ಪಾವಗಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗೋಭಾರತ್
22, 23: ಹಂಪಿ ಪ್ರವಾಸ
24: ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ; ತುಮಕೂರು
29,30,31: ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ; ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಆಗಸ್ಟ್
4: ಜಾಗೋ ಭಾರತ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
5: ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬೆಂಗಳೂರು
7: ದೆಹಲಿ (ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಆಂದೋಲನ)
12: ಉಪನ್ಯಾಸ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
14: ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ
18: ಉಪನ್ಯಾಸ; ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು
19: ರಾಷ್ಟ್ರಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
26: ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮತೀರ್ಥ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ

Leave a Reply