ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

ಮೇ ~ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಮೇ-

೧೫: ಬೆಳಗ್ಗೆ- ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ; ಸಂಜೆ ರೋಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
೧೬: ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಾವೇಶ; ಮಹಾತ್ಮಾ ಶಾಲೆ
೧೭: ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
೧೮: ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ವಿಜಯನಗರ
ಸಂಜೆ- ಜಾಗೋ ಭಾರತ್; ಬಿಳ್ಚೋಡು
೧೯: ಭಾರತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ; ಮಂಗಳೂರು
೨೦ರಿಂದ೨೨: ರಥಯಾತ್ರೆ ಬೈಠಕ್; ಮಂಗಳೂರು
೨೩: ಸಂಘ ಶಿಬಿರ; ಚನ್ನೇನ ಹಳ್ಳಿ
೨೪: ಸತ್ಸಂಗ; ಹೊಸಕೋಟೆ
೨೫: ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೀಳಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
೨೬: ಯುವ ಸಮಾವೇಶ; ಭದ್ರಾವತಿ
೨೭: ’inspire’ ಉದ್ಘಾಟನೆ; ಮಣಿಪಾಲ
೩೦,೩೦: ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ; ಬೆಂಗಳೂರು

ಜೂನ್-
೫: ಉಪನ್ಯಾಸ; ರಾಮದುರ್ಗ, ಬೆಳಗಾವಿ
೬ರಿಂದ೧೦: ಬೈಠಕ್; ಗೋವಾ
೧೬- ೩೦ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ

Leave a Reply