ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು- 1

5 ಮತ್ತು 6 – ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

8 – ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ, ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಠ, ಸೋಂದಾ

9 – ವ್ಯಾಸರಾಜ ಜಯಂತಿ (ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್‌ರವರೊಂದಿಗೆ)

11 – ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಸುರತ್ಕಲ್

Leave a Reply