ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

7: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ- ಶಿಬಿರ, ಮಣಿಪಾಲ್
8: ಬಾಲಭವನ್ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಬಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸಂಜೆ: ರಾಗಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ
9ರಿಂದ11: ರಾಷ್ಟ್ರಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಬಿರ, ಮಹಾತ್ಮಾ ಸ್ಕೂಲ್, ಆನೆಕಲ್ಲು
12: ಭಾರತ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್, ಧಾರವಾಡ
13: ಭಾರತ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್, ಕಾರವಾರ
ಸಂಜೆ: ಉನ್ನತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶಿರಸಿ
14: ಭಾರತ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್, ಮಂಗಳೂರು
ಸಂಜೆ: ಭಾರತ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್, ಉಡುಪಿ
15: ಭಾರತ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್, ಹಾಸನ
16: ಭಾರತ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
17: ಭಾರತ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್, ಆರ್. ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
18: ಭಾರತ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್, ಮೈಸೂರು
19: ವಿವೇಕಾನಂದರ 150ನೇ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸುಳ್ಯ
20: ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವ ಸಮಾವೇಶ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
25: ವಿವೇಕಾನಂದರ 150ನೇ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಚನ್ನೇನ ಹಳ್ಳಿ
26: ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಬಿರ, ಮಹಾತ್ಮಾ ಸ್ಕೂಲ್, ಆನೆಕಲ್ಲು
27: ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪೂಜೇನ ಅಗ್ರಹಾರ
28ರಿಂದ 31: ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹೊನ್ನಾವರ

Leave a Reply