ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

1- ಜಾಗೋ ಭಾರತ್ 200ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹೊನ್ನಾವರ

5 ಮತ್ತು 6 – ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ, ಗಿರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

8 – ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ, ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಠ, ಸೋಂದಾ ಮತ್ತು ಶಿರಸಿ

9 – ವ್ಯಾಸರಾಜ ಜಯಂತಿ (ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್‌ರವರೊಂದಿಗೆ), ರಾಗೀಗುಡ್ಡ,ಬೆಂಗಳೂರು

11 – ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಸುರತ್ಕಲ್

15- ಉಪನ್ಯಾಸ, ಅಲಸೂರು

19 – ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಾವೇಶ, ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

22- ಸತ್ಸಂಗ, ಹೊಸಕೋಟೆ

24 – ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಾವೇಶ, ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ

Leave a Reply