ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

October – November Programmes

October – November Programmes

 

6,7: Abhyasa Varga; Shivamogga

8: ITC Camp; Vijayapura

12: Harate (udaya tv)

13: abhyasa varga; Bengaluru

14: Jagobharath@ hanate prgrm; Bengaluru

16: Bantwala

18,19: Hampi

20: Gangavathi

21: Jagobharath; Rayachuru

23: Balehonnuru

26: Jagobharath; Channenahalli

27: Jagobharath; Mumbai

29: Ponnampete

30: Abhyasawarga; Koramangala

 

November

1: Rajyotsava, Volvo company, Peenya

3: Jagobharath; Biluchodu; Davanagere

4: Ramateertha Jayanthi

 

 

Leave a Reply