ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

ಅನುಭಾವ ಬಿಂದುಗಳು…

Wednesday, January 2nd, 2008

– 1 –  ಕಾಣದ ನಿನ್ನ ಅರಸಿ ಅರಸಿಯೇ ಬೇಸತ್ತೆ. ಊಹೂಂ…! ಇಲ್ಲಿಯೂ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿಟ್ಟ ಅಡುಗೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯಿತೇನೋ? – 2 – ಮಾತಿಗೆ ನಿಲುಕದವನು ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರೇಜಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವುಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಪುರುಸೊತ್ತು!? – 3 –  ಹೂವು ಚೆಂದ, ಸುಂದರ ಅನ್ನುತ್ತಲೇ ಉಳಿದೆವು, ದುಂಬಿ ಹೀರಿತು ಮಕರಂದ. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಬಂತು, ಅವ ಸವಿದ ನಿನ್ನಂದ! […]